·  

AI-teksten en het onderwijs: de uitdaging en kans van het moment

Chris Caren
Chris Caren
CEO
Turnitin

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

Telkens weer wordt academische integriteit zowel ondersteunt als op de proef gesteld door technologie. Al bijna 25 jaar loopt Turnitin voorop als het om academische integriteit en schrijftechnologie gaat. We evolueren mee met en passen ons aan aan de behoeften van de wereldwijde onderwijsgemeenschap. Zoals bij al het streven naar groei en innovatie is het belangrijk om nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen te erkennen.

Vandaag de dag staan we voor een nieuw tijdperk met AI-teksten en ChatGPT. Onderwijskundigen en instellingen richten zich tot Turnitin voor begeleiding en ondersteuning.

Turnitin AI

AI zit in de kern van Turnitins DNA, aangezien we al sinds 2015 AI-functionaliteiten in onze oplossingen inbouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat AI een positieve kracht kan zijn en dat gelijke toegang tot AI-tools essentieel is. Wanneer AI op verantwoordelijke wijze gebruikt wordt, kan het het leerproces ondersteunen en verbeteren. We zien echter in dat er voor onderwijskundigen een dringender vraagstuk bestaat: hoe weten we wanneer en waar studenten gebruik hebben gemaakt van AI en AI-schrijftools?

AI-teksten

De laatste tijd is er een golf van belangstelling en bezorgdheid om ChatGPT. Naast de razendsnelle vooruitgang van AI-schrijftools in het algemeen is er bezorgdheid over de steeds verfijnder en beter wordende mogelijkheden. Hoewel het met AI-schrijftools mogelijk is om op originele gedachten en ideeën uiteen te zetten, brengen ze ook risico’s met zich mee die vergelijkbaar zijn met contract cheating. Zo kunnen studenten teksten die geschreven zijn met behulp van AI als hun eigen werk presenteren. Dit is zowel een uitdaging als een kans voor de onderwijsgemeenschap. We hebben ons hierop voorbereid en staan klaar om onderwijskundigen te ondersteunen bij de aanpak van deze nieuwe tools.

Ons stappenplan voor AI-teksten

Hoewel AI-teksten pas recentelijk veel besproken worden, is de focus erop niet nieuw. In de afgelopen twee en een half jaar zijn we bezig geweest met onderzoek naar, en de ontwikkeling van technologie die kan herkennen welke teksten met behulp van AI geschreven zijn. Inmiddels zitten sommige van deze technologieën in de testfase, terwijl andere zo de markt op kunnen.

Dus, hoe zit het met de vraag waar iedereen het antwoord op wil weten: “Kan Turnitin schrijfwerk van ChatGPT detecteren?” We zijn op dit moment in bezit van technologie die kan detecteren of teksten door of met behulp van AI-tools als ChatGPT geschreven zijn.

Turnitin Originality, een uitgebracht product waarmee de authenticiteit van studentenwerk onderzocht wordt, kan sommige vormen van door AI geschreven teksten detecteren en maakt melding van indicatoren van contract cheating. Daarnaast detecteren andere recente productverbeteringen AI-teksten in onze onderzoeks- en ontwikkelingslabs.

In 2023 gaan we onze nieuwste mogelijkheden voor de detectie van AI-tekst in onze uitgebrachte producten voor onderwijskundigen verwerken, waaronder functionaliteit voor het herkennen van ChatGPT-tekst.

We zijn van plan om verbeterde productfuncties toe te voegen die niet slechts detecteren, maar ook pedagogische praktijken ondersteunen die originele gedachten bevorderen. We zullen met klanten samenwerken om technologieën die helpen bij het beoordelen van de authenticiteit van studentenwerk verder te ontwikkelen. Net als AI, gaan wij snel vooruit. We zullen de onderwijsgemeenschap blijven steunen terwijl deze de elementen van schrijven met behulp van AI omarmt en tegelijkertijd de hoge standaarden van academische integriteit handhaaft.

Wat is de volgende stap?

De opmars en wijdverspreide toepassing van ChatGPT en andere opkomende AI-schrijftools heeft een aantal vragen opgeroepen, vooral omdat we de verschuiving in real time meemaken. Maar het is belangrijk om te erkennen dat het bestaan van AI-tools niet het einde van originele ideeën en teksten betekent, mits onderwijskundigen de juiste parameters en verwachtingen voor het gebruik vaststellen.

De volgende stap is essentieel. Onderwijskundigen, beheerders, studenten en technologiepartners hebben de kans en verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een open en eerlijke dialoog omtrent teksten die met behulp van AI geschreven zijn, om zo de integriteit en het vertrouwen in de onderwijsgemeenschap te bewaren. We werken actief samen met cliëntvertegenwoordigers en partners om te beantwoorden aan de nieuwe en veranderende behoeften, ons verder te verdiepen in de huidige schrijfmogelijkheden van AI en vast te stellen in welke gevallen het gebruik ervan het leerproces van studenten ten goede komt of juist schaadt.

We moedigen je aan om deze onderwerpen alvast ter discussie te stellen op jouw instelling en haalbare standaarden en verwachtingen voor je studenten omtrent het gebruik van AI-schrijftools te stellen.