Onze oplossingen

In elke fase van het leertraject komen de producten van Turnitin van pas. Ze bieden de middelen en ervaring die nodig zijn voor succes en zorgen dat bij elke beoordeling integriteit centraal staat.

Hoger onderwijs

Waarborg de academische integriteit, stroomlijn het beoordelings- en feedbackproces en bescherm de reputatie van jouw instelling met deze middelen voor het hoger onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Verbeter de schrijfvaardigheid van studenten, controleer op tekstovereenkomsten en ontwikkel het creatieve denkvermogen met deze middelen voor docenten en leerlingen.

Onderzoek en publicatie

Publiceer met vertrouwen dankzij het product dat toponderzoekers en uitgevers gebruiken om de originaliteit van wetenschappelijk werk te garanderen.

Partners

Ontdek het Turnitin partnerprogramma dat flexibele oplossingen voor integratie en commerciële partnerschappen biedt.

Ben je lid van een toelatingscommissie?

Controleer aanmeldingsbrieven op plagiaat en garandeer al vóór een definitieve inschrijving het hoogst mogelijke integriteitsniveau.

Meer informatie