Sociale impact @ Turnitin

De aanpak van Turnitin om wereldwijd rechtvaardigere onderwijs- en beroepsopleidingssystemen te creëren.

Als edtech-bedrijf vindt Turnitin dat we de verantwoordelijkheid hebben om te investeren in de gemeenschappen waar we wonen, werken en leren. We bereiken dit met onze sociale impact strategie en samenwerkingen.

Onze sociale-impact strategie beschrijft hoe wij samenwerken met onderwijsgemeenschappen over de hele wereld om de toegang tot en de gelijkheid in onderwijs en in beroepsopleidingen te vergroten.

In 2022 financierden we acht non-profit partnerschappen met onderwijsgerichte organisaties over de hele wereld. De selectie van deze partners is door onze regionale teams in hun lokale gemeenschappen gedaan. De acht non-profits zijn:

Onze sociale impactfunctie maakt het volgende mogelijk:

  • Donatiematching-programma: Turnitin erkent het waardevolle werk van non-profitorganisaties. Om deze organisaties te steunen, verdubbelt Turnitin de donaties van werknemers tot een bepaald bedrag per jaar.
  • Vrijwilligersverlof: Turnitin staat twee dagen betaald vrijwilligersverlof per kalenderjaar toe.
  • Samenwerkingsverbanden: Turnitin financiert partnerschappen met lokale non-profits in onze regio's die het onderwijs bevorderen.
  • Evenementen: onze lokale teams organiseren fondsenwervingsevenementen, kantoorlunches en andere teambuildingactiviteiten ter ondersteuning van lokale non-profitorganisaties.