Seen@Turnitin: Onze inzet voor diversiteit, gelijkheid, inclusie en saamhorigheid over de hele wereld.

Bij Turnitin maken onze mensen het verschil. En net zoals onze technologie het speelveld voor studenten gelijk maakt, creëren wij samen een cultuur waarin diverse gedachten en onze authentieke identiteit kunnen floreren. Zo creëren we een werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om te slagen.

Via Seen@Turnitin, ons strategisch plan voor Diversity, Equity, Inclusion, & Belonging (DEIB) bevorderen we actief de diversiteit bij onze werknemers. We erkennen dat onze werkplek even divers moet zijn als de wereldwijde bevolking die we dienen, maar dat diversiteit op zichzelf niet genoeg is. Om deze reden werken we verder aan een inclusieve en saamhorige cultuur op de werkvloer, en blijven we ervoor zorgen dat onze methoden en regels eerlijk zijn. Wij zijn een bedrijf waar onze wereldwijde collega’s hun carrière kunnen opbouwen, hun authentieke leven kunnen leiden en zich gezien voelen bij Turnitin.

Onze beloften

Transparante gegevens

Wij zorgen voor een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en etnische groepen in ons managementteam en onze werknemerspopulatie.

Wij geven om diversiteit onder onze werknemers en de wereldwijde bevolking die wij dienen. Samen verwelkomen we en creëren we een inclusieve omgeving voor iedereen.

Gastvrije werkplek

Inzicht in onze personeelsgegevens is niet alleen essentieel om actief de diversiteit te vergroten, maar geeft ook inzicht in inclusie en saamhorigheid in onze teams. Met transparante gegevens over diversiteit en betrokkenheid kunnen we zinvolle gesprekken voeren en acties ondernemen en blijven we bouwen aan een cultuur waarin iedereen zich kan ontplooien en zijn authentieke zelf kan zijn. Op die manier creëren we een cultuur van nieuwsgierigheid, omarmen we onze mondiale mentaliteit, maken we contact via onze gelijkenissen en vieren we onze verschillen.

Employee Resource Groups

Onze Employee Resource Groups (ERG's) zijn door werknemers geleide organisaties die gecentreerd zijn rond een gedeelde, historisch gezien ondervertegenwoordigde groep. Deze creëren een ruimte voor gemeenschap en netwerken, geven voorlichting aan de werknemers over zaken die de groep betreffen en adviseren over zakelijke beslissingen en beleid om hun leden een eerlijke en gelijke ervaring te garanderen.

Al onze ERG's verwelkomen leden, zij die zich identificeren als deel van de groep, en bondgenoten, zij die zich niet identificeren als deel van de groep, maar hun invloed en voorrecht willen gebruiken om ondersteuning te bieden.

Momenteel zijn er vijf ERG's bij Turnitin:

  • Women at Turnitin Thriving (W.A.T.T.): voor onze vrouwelijke collega’s en bondgenoten

  • BlackSource: voor onze collega’s en bondgenoten van zwarte en Afrikaanse afkomst

  • Pride: voor onze LGBTQIA+ collega’s en bondgenoten

  • Integriteit zonder stigma (IwS): geestelijke gezondheid en welzijn

  • Neurodiversiteit: voor onze neurodivergente collega’s en bondgenoten

Een gemeenschap creëren

Via onze ERG's en in samenwerking met ACTivate, ons Social Impact-programma, werken wij samen met non-profitorganisaties die historisch gezien ondervertegenwoordigde groepen in het onderwijs ondersteunen.