·  

Het jaar beginnen: Hoe kun je een cultuur van academische integriteit tot stand brengen

Audrey Campbell
Audrey Campbell

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

Als onderwijzer of als instelling die het concept academische integriteit benadert, kan het overweldigend zijn om de vele manieren te overwegen waarop integriteit een rol kan en moet spelen.

Tenslotte is academische integriteit meer dan alleen een beleid; succesvolle instellingen over de hele wereld doen meer dan zich alleen maar uitspreken over ethisch onderwijs en in plaats daarvan creëren ze een solide atmosfeer van eerlijkheid, respect, rechtvaardigheid en vertrouwen.

Hoe ziet een cultuur van academische integriteit er op zeer elementair niveau uit? En hoe begint men? Hieronder volgen vijf belangrijke onderdelen voor het tot stand brengen van een cultuur van academische integriteit die elke onderwijzer en elke bestuurder zou moeten overwegen:

  • Stel een gemeenschappelijke definitie van academische integriteit vast
  • Beoordeel veelvoorkomende valkuilen en uitdagingen
  • Stel een instellingsbreed beleid vast
  • Maak gebruik van technieken en middelen die authentiek werk ondersteunen
  • Leer, deel en ontwikkel beste praktijken vroeg en vaak


Stel een gemeenschappelijke definitie van academische integriteit vast

Heeft uw school of instelling een eenduidige definitie van academische integriteit? Worden de verwachtingen met betrekking tot eerlijkheid, rechtvaardigheid en origineel werk door studenten, docenten, families en bestuurders begrepen?

Voordat zinvolle stappen gezet kunnen worden, dient een begripsbepaling, die door iedereen geaccepteerd wordt, te worden bevestigd. Werk samen met collega's, bestuurders en zelfs studenten om academische integriteit voor uzelf te definiëren. Overweeg de context van deze definitie voor alle cijfers, vakgebieden, campuslocaties, evenals voor leren op afstand versus persoonlijk leren, en schrijf vervolgens op hoe academische integriteit door uw leergemeenschap gedefinieerd, gewaardeerd en benaderd wordt.

Beoordeel veelvoorkomende valkuilen en uitdagingen

Academische integriteit kan eenvoudig als concept lijken, maar het kan in werkelijkheid een behoorlijke uitdaging zijn. Voordat u uw algemene definitie van academische integriteit met uw leergemeenschap deelt, beoordeelt u alle uitdagingen die een individu op zijn of haar opleidingstraject kan tegenkomen. Dat is cruciaal, omdat het een beeld geeft van het gedrag of de signalen waar men op moet letten en hoe risico's het best beperkt kunnen worden. En met veel scholen die overgaan op online- en afstandsonderwijs, zijn de verleiding en de mogelijkheden om mee te doen aan academische oneerlijkheid drastisch toegenomen.

U kunt beginnen met de downloadbare infographic van Turtitin, het Plagiaat Spectrum 2.0, dat aandacht besteedt aan twaalf van de meest voorkomende soorten van niet-origineel werk. Hieronder valt samenspanning van studenten (als studenten samenwerken aan een opdracht die bedoeld is voor een individuele beoordeling) en contract fraude (een derde partij gratis, betaald of in natura inschakelen om een essay te schrijven). Let ook bovendien op nieuwe en opkomende trends in plagiaat die pas recentelijk meer aandacht hebben gekregen, waaronder op AI-gebaseerd schrijven of broncodeplagiaat.

Pas (indien nodig) uw definitie van academische integriteit aan om bovengenoemde blinde vlekken te dekken. Na de evaluatie van de vele manieren waarop iemand een verkeerde weg kan nemen, onbedoeld of opzettelijk, zult u merken dat uw uiteindelijke definitie van academische integriteit uitgebreider is.

Stel een instellingsbreed beleid vast

U bent nu in staat om een instellingsbreed beleid vast te stellen dat publiekelijk, doelbewust en met vertrouwen gedeeld kan worden. Dit beleid moet de definitie van uw school van academische integriteit en de beste praktijken voor het produceren van origineel, kwalitatief hoogwaardig werk (inclusief bronnen voor nauwkeurige vermelding en ethisch onderzoek) bevatten, evenals de verschillende niveaus van actie die ondernomen worden wanneer wangedrag vermoed en/of bevestigd wordt.

Heeft uw school een vastgestelde escalatieprocedure? Heeft uw instelling een academische integriteitscommissie met zowel docenten als studenten die begeleiding bieden? Heeft u uw gedragscodes bijgewerkt om aan de nieuwe uitdagingen en verwachtingen op het gebied van integriteit in onderwijs op afstand te voldoen? Zo niet, kunt u deze opties onderzoeken in een poging om uw instellingsbreed beleid voor de gehele instelling te versterken en te handhaven. McCabe, Buttefield en Treviño benadrukken dat "programma's en beleid inzake academische integriteit van een instelling...een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het gedrag van studenten."(2001, blz. 1).

En tot slot, werk samen met collega's om academische integriteit in het strategische plan van uw instelling op te nemen. Deze stap gaat verder dan alleen een standpunt kiezen tegen academische oneerlijkheid en integreert de fundamentele waarde van ethisch werk van uw instelling in alles wat zij doet. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer studenten respect hebben voor hun docent en vervolgens voor de instelling waar ze studeren, ze minder geneigd zijn om te frauderen (Orosz, Tóth-Király, Böthe, Kusztor, Kovács, & Jánvári 2015).

Maak gebruik van technieken en middelen die authentiek werk ondersteunen

Er is een verscheidenheid aan hulpmiddelen tot uw beschikking om uw benadering van academische integriteit eenvoudiger te maken, hulpmiddelen die het reflectief en analytisch denken kunnen vergemakkelijken met betrekking tot de integriteit van studenten. En als studenten door het gebruik van deze middelen in staat worden gesteld om verantwoordelijkheid te nemen, blijft er meer tijd over voor docenten om te focussen op problemen en punten van zorg die de expertise en aandacht van de onderwijzers vragen.

De instrumenten en middelen van Turnitin zijn zeer effectief en worden wereldwijd gebruikt door docenten op bijna elk niveau om hoogwaardig en origineel werk van studenten te garanderen.

Leer, deel en ontwikkel beste praktijken vroeg en vaak

Zorg ervoor dat naast informatie op de website van uw school of cursus, uw beleid inzake academische integriteit prominent getoond wordt in elk lesprogramma. Het lesprogramma is een essentieel document dat aan het begin van het semester aan iedereen wordt verstrekt. Het stelt verwachtingen vast, informeert over pedagogiek en cursusdeadlines en het is de plek waar docenten en studenten het belangrijke gesprek over academische integriteit kunnen beginnen.

Zorg ervoor dat u als onderwijzer dit aanduidt en integriteit expliciet bespreekt met studenten en families - ga er niet van uit dat ze het gewoon zullen lezen en de informatie op een zinvolle manier zelf tot zich zullen nemen. Vaak zijn gesprekken over plagiaat en wangedrag moeilijk en worden ze daarom vermeden door leergemeenschappen en hun ondersteuningssysteem. Het is dus aan u om de basis hiervoor te leggen.

Herzie het concept in de loop van het jaar en creëer een omgeving van zinvol ethisch leren, of dat nu is door integriteit tijdens het schrijfproces aan te moedigen, succesvolle en eerlijke onderzoekstechnieken en vermeldingsprocessen te formuleren of door aanvullende steun -persoonlijk of online- aan te bieden als de examens en projectdeadlines van de studenten naderen.

Deze cruciale stappen, als ze serieus en met zorg genomen worden, kunnen bijdragen aan de bouw van een solide atmosfeer van academische integriteit op de campus en online. Door hoge eisen te stellen aan vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op elk niveau, zorgt een cultuur van academische integriteit ervoor dat studenten de professionele kennis en persoonlijke integriteit ontwikkelen die op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd wordt.