·  

Een handige woordenlijst met termen voor integere beoordelingen

Christine Lee
Christine Lee
Content Manager

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

Al onze lezers en klanten doorlopen verschillende leertrajecten. Terwijl we hard doorwerken om elk type beoordeling integer te maken, willen we graag een moment de tijd nemen om u een handige woordenlijst met termen voor de integere beoordelingen van Turnitin te bieden.

Formatieve beoordeling

Een formatieve beoordeling is een communicatieproces waarbij er feedback aan studenten wordt gegeven en gegevens aan onderwijskundigen worden verstrekt, met als doel het leertraject van studenten te bevorderen en hun inzicht in concepten te verbeteren. Dit wordt meestal als een belangrijk onderdeel van lesgeven en leren gezien. Voorbeelden van formatieve beoordelingen zijn quizzen, eerste versies van essays of huiswerkopdrachten. Bijna alle leermiddelen kunnen echter ingezet worden bij een formatief beoordelingsproces die studenten bij hun volgende stappen begeleiden en docenten helpen inzicht te krijgen in wat er nog een keer behandeld moet worden.

Summatieve beoordeling

Een summatieve beoordeling is een evaluatieve oefening waarmee de voortgang en het leertraject gemeten kan worden, vaak aan het eind van een unit of semester. Een voorbeeld van een summatieve beoordeling is een eindexamen, certificeringsexamen, of zelfs een tentamen waar geen feedback op gegeven wordt.

High-stakes-beoordeling

Met het resultaat van een 'high-stakes’-beoordeling wordt bepaald of een student wel of niet door kan naar de cursussen op het volgende niveau en daarmee een programma voltooit of een certificaat behaalt. In sommige gevallen wordt de beoordeling gebaseerd op een set normen of uitkomsten die ontwikkeld zijn door een derde partij en in gesurveilleerde situaties uitgevoerd worden. Voorbeelden van high-stakes-beoordelingen zijn een eindexamen voor een cursus, gestandaardiseerde toetsing in het voortgezet onderwijs en certificeringstoetsing, zoals voor verpleegkunde.

Low-stakes-beoordeling

Vormen van evaluatie die niet van grote invloed op het eindcijfer en andere resultaten van een student zijn, ofwel 'low-stakes’-beoordelingen, zijn een effectieve manier om studenten te ondersteunen en het leerproces aan te sporen. Hoewel de kennis van de student er wel mee gemeten wordt, zullen studenten niet achterblijven als ze niet goed presteren in low-stakes-beoordelingen. Low-stakes-beoordelingen geven leraren kritieke kansen om aandacht te besteden aan zaken waar de student nog moeite mee heeft.

Zelfreflectie

Zelfreflectie omvat opdrachten waarbij studenten hun eigen werk moeten beoordelen en zelf bepalen wat ze nog moeten verbeteren. Dit is vaak een cruciale stap in zelfgestuurd leren en bevordert het reflectieve vermogen van de studenten.

Peer review

Peer reviews bieden studenten een structuur waarin ze kritiek en feedback op elkaars werk kunnen leveren. Het is bekend dat dit studenten helpt hun leerproces te beheren en dat hun leerproces door de uitwisseling van ideeën ook verbetert.

Kwalitatieve beoordeling

Bij kwalitatieve beoordelingen wordt analyse gebruikt om een verhaal te vertellen of inzicht in een concept te demonstreren. De observaties kunnen subjectief zijn. Een voorbeeld van kwalitatieve beoordeling is essayvragen.

Kwantitatieve beoordeling

Een kwantitatieve beoordeling is gericht op cijfers of aantallen om te illustreren wat studenten van een concept begrijpen. Vaak kan hierbij alleen ‘juist’ of ‘onjuist’ geantwoord worden. Voorbeelden van kwantitatieve beoordelingen zijn:

  • 5+4 =9
  • Wat is de hoofdstad van Bolivia? (Sucre)
Authentieke beoordeling

Bij een authentieke beoordeling wordt onderwijs aan situaties in het echte leven gekoppeld, waardoor de inhoud van de cursus relevant wordt voor studenten. Er wordt bij een authentieke beoordeling dan ook aan studenten gevraagd om taken in de echte wereld uit te voeren waarmee ze hun kennis van de cursusinhoud kunnen demonstreren. Een voorbeeld van een authentieke beoordeling is een project in het laboratorium.

Rubric

Een rubric is een set van scorerichtlijnen voor een opdracht of toets. Effectieve rubrics bieden daarnaast ook formatieve feedback en begeleiding bij het leertraject van de student.

Cijfers geven

Cijfers geven is een subgroep van beoordelen en houdt in dat het werk van een student een score krijgt op basis van een set criteria. Bij het geven van cijfers is het een goed gebruik om studenten daarbij van formatieve feedback te voorzien.

Higher-order thinking

‘Higher-order thinking’, gebaseerd op de taxonomie van Bloom, is dat een student in staat is om te analyseren, evalueren en creëren, wat dus verder gaat dan feiten uit het hoofd leren.

Studentgerichte beoordeling

De term studentgerichte beoordeling wordt vaak gebruikt en wordt nog steeds gestandaardiseerd. Dit zijn enkele veel voorkomende manieren waarop de term wordt gebruikt:

  • Studenten beoordelen op basis van hun passies en interesses. Bijvoorbeeld wanneer u studenten zelf laat kiezen welke literatuur ze willen lezen en analyseren.
  • Zelfreflectie en peer review vallen ook onder studentgerichte beoordelingen. Bij beide zijn studenten zelf direct verantwoordelijk voor hun leertraject.
Afstemming van het curriculum

Voor een eerlijke en accurate beoordeling is het essentieel om het cursuscurriculum, cursusonderwijs en de beoordelingen op elkaar af te stemmen. Als docenten toetsen op wat zij onderwezen hebben en onderwijzen wat er getoetst zal worden, is dat een voorbeeld van eerlijkheid en afstemming van het curriculum. Op deze manier wordt integer beoordelen gestimuleerd.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de gestelde doelen van een cursus. Aan het begin van een cursus wordt beschreven welke kennis en vaardigheden een student aan het eind van de cursus opgedaan zou moeten hebben. Aan het einde van de cursus kan dit beschreven worden als het resultaat van het leertraject.

Cijfers aanpassen aan een curve

Wanneer docenten de scores van studenten aanpassen aan de hand van de prestaties van de hele klas, passen ze cijfers aan een curve aan. De ‘curve’ verwijst naar de belcurve die in statistieken wordt gebruikt om een 'normaalverdeling' te illustreren, met de meeste gegevens in het midden. Door cijfers aan een curve aan te passen, kunnen de scores van studenten worden verhoogd als blijkt dat een beoordeling moeilijk was. Dit kan echter ook beperken hoeveel studenten er uitblinken, waardoor studenten tegen elkaar opgezet worden.

Itemanalyse

Bij itemanalyse worden de individuele antwoorden van studenten geanalyseerd om de kwaliteit van een examen te evalueren. Met de feedback kan de docent eventueel toekomstig onderwijs aanpassen. De docent kan dit ook inzetten om de eerlijkheid van examens te handhaven.

End-to-end beoordeling

End-to-end beoordeling omvat het gehele leertraject van studenten, van low-stakes-beoordelingen tot formatieve beoordelingen en summatieve beoordelingen.

Integer beoordelen

Integer beoordelen is het waarborgen van een eerlijke en nauwkeurige meting van het leerproces van studenten. Zo wordt bijvoorbeeld het leertraject van de student ondersteund door summatieve examens die worden voorafgegaan door regelmatige low-stakes formatieve beoordelingen. Examens die zijn afgestemd op de inhoud van de cursus zijn eerlijk en weerspiegelen daarmee het integer beoordelen. Vooroordelen kunnen eveneens worden verminderd met een doordacht examenontwerp en itemanalyse. En studenten die antwoorden geven op basis van hun eigen ideeën, gaan ook integer om met de beoordeling.

Wanneer elke beoordeling met integriteit is opgesteld en voltooid, bestaat er geen twijfel over of de studenten het werk hebben gedaan of hebben aangetoond dat ze de concepten voor het toegewezen niveau of het cursuscijfer hebben geleerd.

Van Draft Coach, dat studenten hulp biedt bij het schrijven, tot de feedback en similarity-detectiefuncties van Feedback Studio, tot de snelle en eerlijke cijfers van Gradescope en de functies voor summatieve beoordeling van ExamSoft en ProctorExam. Bij Turnitin streven we ernaar het volledige leertraject van studenten te ondersteunen. Onze producten zijn ontworpen om de beste praktijken op het gebied van beoordeling te handhaven en docenten in staat te stellen lesgeven en leren met elkaar te verbinden. Hopelijk helpt deze woordenlijst u op weg.