·  

Geef studenten eerlijke, accurate, specifieke en snelle feedback met Gradescope

End-to-end beoordelingsseries

Christine Lee
Christine Lee
Content Manager

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

Beoordelingen zijn een controlepunt in het leertraject van de student. Tijdens een beoordeling kan de voortgang van de student worden geëvalueerd, en worden er veel gegevens verzameld die het leertraject ondersteunen. Cijfers kunnen aantonen wanneer ingrijpen nodig is. Itemanalyse en gegevensinzichten kunnen specifieke leergebreken belichten. Bovenal kan feedback studenten handvatten bieden voor de volgende stappen van het leerproces.

Uit onderzoek is gebleken dat studenten geen inzicht krijgen met alleen cijfers. Sterker nog, cijfers zonder feedback kunnen studenten ontmoedigen. In 1958 voerde Ellis Page een onderzoek uit naar cijfers met en zonder feedback, en naar feedback alleen. Page onderzocht daarna het effect van opmerkingen bij cijfers in daaropvolgende beoordelingen. Hij ontdekte dat studenten die persoonlijke opmerkingen kregen de beste resultaten leverden en daarna de studenten die standaardopmerkingen bij hun cijfers kregen. Beide groepen hadden aanzienlijk hogere cijfers dan degenen die alleen een cijfer kregen (Page, 1958).

Om te bevorderen dat studenten blijven leren, moeten beoordelingen individuele feedback bevatten. Idealiter feedback die eerlijk, accuraat, specifiek en snel is, volgens John Hattie, een vooraanstaand pedagoog. Dat soort feedback, stelt Hattie, stimuleert het leren.

Eerlijke, accurate, specifieke en snelle opmerkingen bevorderen feedbackloops die het leren personaliseren en helpen studenten hun eigen voortgang in de gaten te houden. Feedbackloops helpen docenten begrijpen waar studenten zich bevinden in het leertraject. Dit versterkt de relatie tussen student en docent.

Dylan Wiliam stelt dat effectieve feedback uiteindelijk zorgt voor vertrouwen tussen studenten en docenten. Hij zegt, “Als docenten in hun klaslokalen een cultuur creëren waarin studenten willen - en weten dat ze kunnen - verbeteren, zal feedback worden verwelkomd, omdat feedback kan helpen die verbetering te sturen” (Wiliam, 2021).

Het bovenstaande onderzoek stelt de volgende principes van beoordelingspedagogiek vast:

  • gepersonaliseerde feedback bevordert het leertraject van de student;
  • feedback moet eerlijk, accuraat, specifiek en snel zijn;
  • en effectieve feedback creëert vertrouwen tussen studenten en docenten.

Maar hoe gaat dit in de realiteit?

Zonder hulp is beoordelen op een eerlijke, accurate, specifieke en snelle manier ironisch genoeg tijdrovend.

Docenten worden vaak geconfronteerd met de wrijving tussen timemanagement en feedback geven; tijd die wordt besteed aan de beoordeling en aan het geven van feedback kan niet worden gebruikt voor lesgeven en het voorbereiden van lessen, laat staan voor mentale en persoonlijke gezondheid. En omdat tijd beperkt is en klassen erg groot kunnen zijn, wordt er vaak geen individuele feedback gegeven. Docenten maken deze keuze niet graag; wie zou er nou niet de beste praktijken willen uitvoeren als dat mogelijk was?

EdTech-tools, waaronder software voor beoordeling en het geven van cijfers, kunnen hulp bieden.

Meerkeuzetoetsen zijn vooral populair omdat ze veel tijd besparen, maar ze gaan ten koste van individuele feedback. Als gevolg daarvan is de populariteit van meerkeuzetoetsen toegenomen. Docenten geven de voorkeur aan dit type toets omdat ze snel na te kijken zijn en studenten vinden het fijn omdat het makkelijk is om voor zo'n toets te studeren. Hoewel meerkeuzevragen effectief zijn om de breedte van de kennis en herinneringskennis te toetsen, zijn ze niet effectief voor het meten van higher-order thinking en diepgaande conceptuele kennis.

Software voor beoordeling en het geven van cijfers zoals Gradescope biedt een oplossing. Beoordelingstools helpen docenten bij het ontwerpen van beoordelingen en het geven van cijfers van verschillende vormen naast meerkeuzevragen, zoals vragen met korte antwoorden en essayvragen. Dit soort tools helpen docenten ook om efficiënt en op schaal feedback te geven. Beoordelingssoftware is geëvolueerd en omvat de beste praktijken in pedagogie, waarbij het concept van feedback wordt omarmd als een tool om het leertraject van studenten te bevorderen.

Met Gradescope kan feedback eerlijk, accuraat, specifiek en snel zijn, in verschillende vakgebieden:

  • Eerlijk (beoordelingen kunnen naamblind worden beoordeeld en itemanalysefuncties kunnen bepalen of de cijfers en vragen eerlijk waren)
  • Accuraat (dynamische rubrieken maken aanpassingen in realtime mogelijk)
  • Specifiek (feedback kan worden aangepast en gepersonaliseerd)
  • En snel (studenten kunnen feedback ruim voor hun volgende beoordeling ontvangen)

En dat alles terwijl docenten tijd besparen.

Beoordeling, ondersteund door feedback, is de brug tussen onderwijzen en leren. Dit is een pedagogisch concept dat moeilijk in de praktijk toe te passen is. Voor docenten is beoordeling en het geven van cijfers in conflict met lesgeven. Beoordelingssoftware helpt een brug te slaan tussen lesgeven en leren, door docenten te helpen beste praktijken uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van tijd en welzijn.