·  

Wat is het verschil tussen academische integriteit en plagiaat?

Hoofdzaken

Christine Lee
Christine Lee
Content Manager

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

Bij plagiaat komen vaak de problemen die te maken hebben met academische integriteit naar voren. In veel gevallen worden deze door elkaar gebruikt.

En hoewel plagiaat een vorm van academische oneerlijkheid en academisch wangedrag is, is het niet het enige aspect van academische integriteit.

Academische integriteit is de verplichting om naar deze waarden te handelen. Plagiaat is een aspect van academische integriteit en betekent dat het gebruik van de ideeën, woorden, theorieën, tekeningen of afbeeldingen, meningen of feiten van een ander, zonder deze aan hen toe te schrijven, onoprecht is.

Laten we hier verder op ingaan door academische integriteit eens goed te onderzoeken en te definiëren.

Het International Center for Academic Integrity definieert academisch integriteit als een verplichting om te voldoen aan zes fundamentele waarden, zelfs in tegenspoed. Dit zijn: oprechtheid, vertrouwen, eerlijkheid, respect, verantwoordelijkheid en moed. Op basis van deze waarden zijn gedragsprincipes ontstaan, waardoor academische gemeenschappen deze idealen in de praktijk kunnen brengen.

Laten we de vijf pijlers van de academische integriteit eens nader bekijken:

  • Oprechtheid: oprecht zijn is een grondbeginsel van de academische integriteit. Bij het schrijven betekent dit dat een eigenaar van een werk moet worden erkend met een toekenning. Maar het gaat ook over objectiviteit. Voor onderwijzers betekent dit dat zij werk van studenten beoordelen zonder vooroordelen.
  • Vertrouwen: vertrouwen hebben in de betrouwbaarheid van het werk van een student is essentieel voor de academische integriteit. In een klaslokaal wordt dit geuit door duidelijke verwachtingen te scheppen en deze verwachtingen na te leven tijdens een beoordeling.
  • Eerlijkheid: het voorkomen van vriendjespolitiek is een ander aspect van academische integriteit. Dit betekent dat de regels consequent moeten worden toegepast en dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor eigen acties d.m.v. rubricering en andere methoden voor educatieve eerlijkheid.
  • Respect: iedereen op hetzelfde niveau waarderen is ook onderdeel van academische integriteit. Respect wordt getoond doordat studenten opdrachten en leren serieus nemen en feedback ontvangen. Onderwijzers moeten op hun beurt ook feedback verstrekken en empathie tonen voor studenten.
  • Verantwoordelijkheid en moed: betrouwbaar zijn is fundamenteel voor de academische integriteit. Studenten moeten opkomen tegen misstanden en onderwijzers moeten beleid voor in het klaslokaal en instituut creëren en naleven. (ICAI, 2021)

Volgens onderzoek door Guerrero-Dib, Portales en Heredia-Escorza is "academische integriteit veel meer dan alleen oneerlijke praktijken voorkomen, zoals afkijken tijdens tentamens, plagiaat of 'contract cheating'; het impliceert een betrokkenheid bij leren en werk dat goed wordt uitgevoerd, volledig is en gericht is op een goed doel: leren. Het heeft ook betrekking op het gebruik van geschikte middelen, oprechte inspanningen en goede vaardigheden. Het impliceert voornamelijk het vlijtig gebruik maken van alle leerervaringen" (International Journal for Educational Integrity, 2020).

Academische oneerlijkheid, of de schending van de academische integriteitsprincipes zoals hierboven beschreven, manifesteert zich op verschillende manieren en in verschillende vormen van wangedrag, zoals beschreven in onze blogs over opkomende trends. Voorbeelden hiervan zijn samenspanning, afkijken, gebruik van elektronische fraude-apparaten, het gebruik van online toetsbanken, misbruik van woordspinners, zelfplagiaat en, natuurlijk, plagiaat.

Plagiaat, of het gebruik van de ideeën of woorden van een ander en doen alsof deze origineel zijn, is een schending van alle elementen van academische integriteit. Plagiaat is een subgroep van academische oneerlijkheid en een manier om de academische integriteit te schenden.

Het is duidelijk dat academische integriteit en plagiaat verwisselbaar zijn, maar het is ook belangrijk om het verschil tussen plagiaat en academische integriteit goed te begrijpen tijdens het educatieve pad als student.