·  

Wat studenten kunnen leren van nieuwsberichten over plagiaat

Jonathan Bailey
Jonathan Bailey
Plagiaatconsultant
Plagiarism Today

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

Plagiaat is niet alleen een probleem in de klas, het wordt een steeds belangrijker onderwerp in de nieuwscyclus.

Of het nu gaat om berichten over politici die van plagiaat beschuldigd worden of over schrijvers die ervan beschuldigd worden een groot deel van hun collectie geplagieerd te hebben of zelfs over schoolbesturen die beschuldigd worden van het plagiëren van hun toespraken, er komt bijna altijd wel plagiaat voor in de koppen.

Deze koppen zijn echter vaak erg frustrerend voor docenten. Niet alleen zorgt het grote aantal van deze berichten dat plagiaat veel vaker voorkomt dan het in werkelijkheid doet, het feit dat er zo weinig gevallen consequenties lijken te hebben kan de indruk wekken dat plagiaat veelvoorkomend en niet ernstig is.

Het kan als een verloren zaak aanvoelen om met studenten over plagiaat te spreken als ze stelselmatig zien hoeveel beroemde en hoeveel van de machtigste mensen ter wereld betrapt worden op plagiaat zonder serieuze gevolgen.

Maar hoe frustrerend dit besef ook is, nieuwsberichten over plagiaat zijn een uitstekende gelegenheid om met studenten over academische integriteit te praten. Dit kan met name handig zijn om de kwestie van plagiaat reëler te maken voor studenten en het kan een goed dialoog openen over de vraag waarom het fout is.

Het komt aan op de manier waarop het bericht benaderd wordt.

Bespreek hoe het plagiaat ontdekt werd

Een ding dat elk nieuwsbericht over plagiaat gemeen heeft is dat het plagiaat uiteindelijk ontdekt werd. Hoewel het vaak weken, maanden of zelfs tientallen jaren duurde, werd het kopiëren op de een of andere manier toch ontdekt.

Er zijn talloze manieren waarop plagiaat gedetecteerd kan worden, van onderzoekende lezers die vergelijkbare passages, overlappende grammaticafouten en het gebruik van plagiaatdetectietechnologie ontdekken.

Studenten denken veel te vaak dat plagiaat voorkomen zo eenvoudig is als inleveren en alle mogelijke controles van de instructeur omzeilen. Hieruit blijkt echter dat plagiaat op bijna elk moment ontdekt kan worden. De geschiedenis zit vol met voorbeelden van plagiaat door studenten dat naderhand ontdekt werd, hetgeen leidde tot het intrekken van diploma's en in veel gevallen het verlies van banen.

Het belangrijkste deel van een bericht over plagiaat is vaak niet het resultaat, met het feit dat het gebeurde. Studenten eraan herinneren dat plagiaat voor altijd is, kan een krachtige waarschuwing zijn voor studenten die verleid zouden kunnen worden tot onethische kortere weggetjes.

Over het plagiaat op zich praten

De meeste handleidingen bieden goede hypothetische voorbeelden van tekst die plagiaat is en tekst die geen plagiaat is. Maar met hypotheses kom je niet ver.

Nieuwsberichten over plagiaat zijn een goede gelegenheid om echte gevallen van plagiaat te verkennen. U en uw studenten kunnen de voorbeelden bekijken, de betekenis ervan bespreken en de gevallen zelf onderzoeken.

Het is een uitstekende gelegenheid om met studenten te praten over vragen als "Is dit een voorbeeld van plagiaat? Waarom of waarom niet?" en "Hoe groot is de kans dat deze overeenkomst toevallig is?"

Het kan enorm handig zijn om studenten een geval van vermoedelijk plagiaat te laten ontleden en te onderzoeken om hen te helpen dieper over de kwestie na te denken. Hierdoor zullen ze op een andere manier denken dan iemand die plagiaat gewoon wil voorkomen, ze zullen denken als iemand die het wil onderzoeken.

Het lijkt niet erg, maar veel studenten melden dat ze niet zeker weten wat hun docenten willen als het gaat om plagiaat. Als ze de kans krijgen om voor onderzoeker te spelen zonder enige gevolgen kan dat hen helpen om de andere kant van het probleem beter te begrijpen.

Over ideale gevolgen praten

Studenten weten zelfs op jonge leeftijd al dat gevolgen in de echte wereld niet altijd overeenstemmen met hoe het in een perfecte wereld zou moeten zijn. Dat gezegd hebbende, een geval van plagiaat in de echte wereld is een uitstekende gelegenheid om hypothetische maatregels te bespreken.

Als een romanschrijver bijvoorbeeld van plagiaat beschuldigd wordt, wat zou de uitgever dan moeten doen? Het boek uit de schappen halen? Het contract annuleren? Het plagiaat in volgende uitgaven corrigeren? Het antwoord hangt sterk af van iemands opvattingen over plagiaat en de aard van de zaak zelf.

Dit soort gesprekken zorgt dat studenten niet alleen nadenken over de complexiteit van het reageren op plagiaat, maar het helpt ook de docenten te begrijpen hoe serieus (of niet serieus) hun studenten het opnemen.

Het kan ook goed zijn vragen te stellen als: Wat denk je dat zou gebeuren als dit in een klas zou plaatsvinden? of "Op welke manier zou dit anders behandeld kunnen worden als X anders was?" Studenten na laten denken over verschillende hypotheses kan helpen om plagiaat ruimer te omkaderen.

Indien gewenst kan dit ook een goed moment zijn om het verschil tussen auteursrecht en plagiaat te bespreken. Dit omdat buiten het klaslokaal plagiaat vaak kwesties van schending van auteursrechten aan de orde worden gesteld waarvan de studenten zich bewust moeten zijn.

Dit is met name het geval op het gebied van kunst, film, literatuur en muziek, waar plagiaat niet alleen serieuze gevolgen heeft voor iemands carrière, maar er ook mogelijke juridische consequenties bestaan.

Conclusies

Het kan erg verleidelijk zijn voor onderwijzers om nieuwsberichten over plagiaat uit de weg te gaan. Hoewel dit begrijpelijk is, omdat het kan gaan om beroemdheden en ze verdeeldheid kunnen veroorzaken of om situaties die de eigenlijke handeling van plagiaat lijken te bagatelliseren, toch kunnen ze een nuttig hulpmiddel zijn om studenten te helpen plagiaat te begrijpen en waarom het belangrijk is.

Voorbeelden van plagiaat uit de echte wereld zijn een goede gelegenheid om niet alleen de belangstelling van studenten voor plagiaat te wekken, maar ook om te zorgen dat ze het beter begrijpen.

Om het eenvoudig te zeggen, plagiaat is iets waarmee ze waarschijnlijk hoe dan ook de rest van hun leven mee om moeten gaan. Hoewel ze misschien geen gebruik zullen maken van MLA- of APA-stijl als ze afgestudeerd zijn, loopt elk vak waarbij creativiteit vereist is de kans op plagiaatkwesties en studenten moeten zich daarvan bewust zijn.

Per slot van rekening gaat de aanpak van plagiaat niet alleen om het voorkomen van bedrog tijdens de studie, het gaat erom dat studenten de vaardigheden en kennis krijgen die ze nodig hebben om uit te munten in welke carrière ze ook kiezen.