·  

Wat zijn online examenbanken en wat hebben ze met academische integriteit te maken?

Audrey Campbell
Audrey Campbell

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

1. Wat zijn online examenbanken?

Online examenbanken worden wereldwijd gebruikt. Het zijn voorverpakte online hulpmiddelen, bedoeld voor docenten die examens opstellen en ze worden soms door de onderwijsinstellingen verstrekt. Online examenbanken zijn aantrekkelijk, omdat ze vaak gecreëerd worden door dezelfde uitgever die het bijbehorende lesboek voor die cursus samenstelde. Het is dus gecentreerd rond de belangrijkste onderwerpen van dat individuele lesboek. Online examenbanken zijn aantrekkelijk, omdat ze vaak gecreëerd worden door dezelfde uitgever die het bijbehorende lesboek voor die cursus samenstelde. Het is dus gecentreerd rond de belangrijkste onderwerpen van dat individuele lesboek.

De examenbank biedt een divers aanbod vragen en kan feedback bevatten over een specifiek antwoord dat rechtstreeks door een van de studenten gegeven is, vaak met een verwijzing van een exacte pagina in het lesboek.

2. Hoe verschijnen ze in het werk van studenten?

Oorspronkelijk werden examenbanken gebruikt als tijdbesparend middel voor docenten die examens voor hun cursussen opstelden. Ze veranderden in tools voor studenten die zich voorbereiden op een examen, waarbij een zorgvuldig samengestelde selectie vragen die direct met het onderwerp verband houden aangeboden wordt. Tegenwoordig zijn online examenbanken niet langer beperkt tot vragen die gekozen zijn door de uitgever van een lesboek. Ze bevatten nu collecties van werkelijke, naar het internet geüploade examens.

Een van deze voorbeelden was Fratfolder.com, begonnen in 2007. In die tijd was het zo'n beetje algemeen gebruik bij de studentenverenigingen in de Verenigde Staten om examens te delen en als studiemiddel te gebruiken. Alex Baldwin had bedacht dat het gemakkelijker toegankelijk maken van de inhoud van examens voor studenten buiten de studentenverenigingen een soort 'openbare dienstverlening was, om het academische speelvlak gelijk te maken en alle studenten toegang te geven tot dezelfde examenbanken, en tegelijkertijd studenten meer inzicht te bieden in hoe individuele docenten hun examens opstellen."

Fratfolder is niet meer online beschikbaar, maar vele andere websites wel, wat de vraag oproept: hoe weet een docent wanneer/of een student een online examenbank heeft gebruikt? Ze kunnen op allerlei manieren verschijnen in het werk van studenten:

  • Precies dezelfde antwoorden op een examen van een groep studenten, duidt op gedeeld gebruik van een online examenbank.
  • Precies dezelfde antwoorden of antwoorden die heel veel lijken op antwoorden van studenten uit voorafgaande semesters/jaren, duidt op toegang tot een examen uit een vorig semester.
  • Verassend gedetailleerde antwoorden op vragen met betrekking tot stof die tijdens de cursus slechts terloops behandeld werd. Dit kan betekenen dat de student(en) de kans had(den) om naar examens van een specifieke cursus te kijken, anticiperend op de stof die daarna behandeld zal worden.
3. Welke impact hebben zij op academische integriteit?

Met zo'n gericht studiemiddel kunnen studenten het gevoel hebben dat de tijd die zij voor het examen studeren niet alleen efficiënt is, maar ook handig, met alles wat ze nodig hebben op één plek. Materiaal voor online examenbanken wordt vaak gemarkeerd als 'studiemateriaal' en als 'aanvullende bron' voor studenten met een drukke agenda. Wat ook waar is dat docenten zelf er soms voor kiezen om vorige examens uit te delen als studiemateriaal voor hun studenten. Een professor van de Wichita State Universiteit heeft opgemerkt: "Als dit iets is waarvan ik wil dat mijn studenten het leren, waarom zou ik ze dan niet zoveel mogelijk oefeninformatie geven?"

Helaas laat een online verzameling van voorgaande examens de grenzen tussen auteursrecht en academische integriteit vervagen. Examens of examenvragen die zonder toestemming van een docent geüpload zijn houdt in dat zij niet uit vrije wil de inhoud van de cursus deelden, noch het originele examenmateriaal. De meeste onderwijskundigen zijn fel tegen het verhoogde gebruik van online examenbanken omdat dit betekent dat hun examens - in werkelijkheid hun intellectueel eigendom - online beschikbaar zijn zonder hun toestemming.

Bovendien, als een student of een paar studenten simpelweg antwoorden op een vorig examen uit het hoofd leren, tonen ze dan werkelijk hun kennis, als ze geleerde concepten op een nieuwe setting toepassen? Professoren zien misschien niet dat een student of een hele klas aanvullende steun of aandacht nodig heeft bij een moeilijk onderwerp omdat de examens hun leerproces niet accuraat weergeeft. En als examens eenvoudigweg van de ene naar de andere student worden doorgegeven, gaan de diepe waarde van het volgen van de cursus, het absorberen van informatie, het meedoen aan klassikale discussies en het stellen van vragen allemaal verloren.

4. Manieren om online examenbanken te beperken

Gelukkig zijn er verschillende manieren om de negatieve gevolgen van online examenbanken op het leren van studenten te beperken.

  • Stel een beleid vast. In de eerste plaats moeten docenten en instituten een specifieke en schriftelijke richtlijn in de syllabus, de erecode en/of het integriteitsbeleid van het wetenschappelijk instituut hebben met betrekking tot het gebruik van online examenbanken. Als er geen duidelijkheid komt van bovenaf, dan is er bewegingsvrijheid op het niveau van de student om op onproductieve en oneerlijke wijze gebruik te maken van middelen.
  • Wijzig de examenvragen regelmatig. Dit zorgt ervoor dat zelfs als er op de een of andere manier toegang was tot voorgaande examens en deze bekeken konden worden, de unieke vragen over het komende examen onafhankelijk denken van de examenkandidaat vereisen.
  • Omarm itemanalyse. U kunt de kwaliteit van uw examens evalueren door middel van itemanalyse, wat inhoudt het analyseren van de antwoorden van studenten op individuele examenvragen. Dit proces maakt een diepgaand onderzoek mogelijk naar de doeltreffendheid van een examen en het houdt examens up-to-date.
  • Maak gebruik van doordacht assessment design. Assessment design moet voor afwisseling in de examenformaten zorgen om verschillende leerstijlen aan te pakken en verschillende leerfacetten te meten. Het kan de integriteit handhaven als het doelbewust gedaan wordt en het kan de impact van online examenbanken op het leren van studenten verminderen.
  • Beperk de tijd voor het afnemen van examens. Een goede manier om ervoor te zorgen dat studenten hun eigen kennis gebruiken op examens en niet de antwoorden van anderen hergebruiken, is om de exacte hoeveelheid tijd aan te bieden die nodig is om een examen te voltooien. Tenzij vooraf door student en docent om officiële redenen besproken, kan aanvullende tijd soms de gelegenheid bieden voor een student om een niet-goedgekeurd middel te gebruiken.

Uiteindelijk kan openlijk met studenten praten over online examenbanken het perfecte afschrikmiddel zijn tegen misbruik hiervan. En hoewel de meeste situaties waar studiemateriaal bij betrokken is waarschijnlijk eerlijk zijn, zal het kennen van de evolutie van online examenbanken en het weten hoe ze gebruikt worden iedereen helpen om zich te baseren op het belang van integere academici en assessments.