Haal alles uit Turnitin Draft Coach™.

Draft Coach helpt studenten bij het ontwikkelen van citeer-, onderzoeks- en schrijfvaardigheden door feedback te geven terwijl ze online in Microsoft® Word of Google Docs™ schrijven Ga aan de slag met hulpmiddelen voor beheerders, docenten en studenten.

Voor beheerders

Feedback Studio-snelstartgids voor beheerders

Een kort overzicht over het instellen van Draft Coach voor beheerders van Feedback Studio

Snelstartgids over Originality voor beheerders

Een kort overzicht over het instellen van Draft Coach voor beheerders van Originality

Voor docenten

Draft Coach video voor docenten

Een korte video met uitleg over de waarde van Draft Coach voor studenten en docenten en over manieren om het in de klas te gebruiken.

Presentatie om studenten kennis te laten maken met Draft Coach

Docenten kunnen deze presentatie gebruiken om studenten inzicht te geven in de voordelen van Draft Coach, manieren waarop ze het kunnen gebruiken en ondersteunende bronnen.

Voor studenten

Video van Draft Coach voor studenten

Een korte video die studenten laat zien hoe Draft Coach bijdraagt aan het leerproces en hoe ze Draft Coach tijdens het schrijven kunnen gebruiken.

Studentenhandleiding voor het overeenkomstenrapport

Een uitleg over het rapport en manieren waarop studenten het rapport kunnen gebruiken om hun opdrachten te verbeteren.