Buckinghamshire New University - NL

Online beoordelen werkt voor studenten en docent

De uitdaging

Zoals bij veel universiteiten zag het beoordelingsproces bij Buckinghamshire New University er als volgt uit: de student schrijft een document, print deze en levert dit persoonlijk in op de universiteit. Aldaar neemt men het in ontvangst, wijst het toe aan de juiste docent, die het vervolgens mee naar huis neemt, beoordeelt en daarna weer teruggeeft aan de student. Dit was een uiterst omslachtig en belastend proces voor docenten die al dagelijks te maken hebben met een hoge werkdruk. Omdat studenten tegenwoordig veel online werken kreeg de universiteit het idee dat studenten zich waarschijnlijk meer betrokken zouden voelen bij hun werk wanneer feedback digitaal werd gegeven in plaats van schiftelijk. De vraag rees; hoe kon Buckinghamshire New University middelen en tijd besparen en daarnaast studenten meer bij het leerproces betrekken? Met deze vraag in het achterhoofd werkten Steve Hoole, E-Learning Services Manager en zijn team hard aan de verbetering van een positieve onderwijservaring voor studenten en een juist beoordelingsproces voor docenten door middel van technologie.

In de woorden van Steve:

“De meeste docenten beoordelen het werk van studenten thuis of onderweg. Omdat het een zeker mate van afzondering vereist is dit niet iets dat zij graag op kantoor doen. Met deze wetenschap werd ons doel een volledig geïntegreerd systeem waar studenten werk online kunnen inleveren, nakijken en waar zij online feedback krijgen om hun schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen.”

De oplossing

Met Turnitin Feedback Studio leveren studenten hun werk online in en ontvangen een digitale bevestiging dat hun werk is ontvangen. Docenten krijgen vervolgens een duidelijk, beknopt Originality Report met gekleurde bronnen die overeenkomen met passages in het werk van de student. Zo is in een oogopslag duidelijk wat origineel is en wat niet.

Met QuickMarks hebben docenten de mogelijkheid om standaardopmerkingen of opmerkingen op maat rechtstreeks op het werk van de student te slepen. Er is zelfs een mogelijheid om ingesproken opmerkingen te plaatsen.

Via rubrics krijgen studenten inzicht in de nakijkmodellen en wordt consistent beoordelen binnen de universiteit bevorderd. Om Turnitin maximaal te benutten boden Steve en zijn team de docenten een iPad aan om zo het gebruik van een app te stimuleren om werk offline na te kijken.

“De Turnitin-app biedt mij een hoop tijdswinst en geeft me de mogelijkheid om flexibel te werken, dat scheelt echt enorm. Zonder Turnitin was het bijvoorbeeld niet mogelijk geweest om een conferentie bij te wonen, daar te presenteren en vervolgens in mijn hotelkamer werk van studenten na te kijken.” - Piers Worth, Docent

Het resultaat

Het gebruik van Turnitin Feedback Studio heeft verreikende gevolgen voor de hele universiteit gehad; studenten kunnen feedback nu overal en op elk gewenst moment raadplegen, docenten kunnen werk snel en flexibel nakijken en de universiteit zelf profiteert van een efficiënter en effectiever proces voor beide partijen.

"Het gebruik van de Turnitin-app heeft het beoordelingsproces echt radicaal veranderd. Dankzij de iPad ben ik niet meer afhankelijk van een wifi-verbinding en kan ik het werk van studenten overal beoordelen. Ik was al snel gewend aan het kleinere toetsenbord, en doordat ik heel eenvoudig 'drag and drop' opmerkingen kan plaatsen, is mijn nakijktijd aanzienlijk gedaald.

Ook de mogelijkheid om snel over het touchscreen te scrollen is een winst.

Verder heb ik gesproken commentaar opgenomen voor studenten in het buitenland, zodat zij zich naast de geschreven feedback en algemene beoordelingen ook auditief met mijn opmerkingen aan de slag kunnen . Dit zorgt voor betrokkenheid en een gevoel van individuele aandacht." - Linsey Taylor, Docente

Ook het gebruik van printers is drastisch gedaald, en doordat docenten beoordelingen flexibel in hun drukke agenda’s kunnen inpassen, neemt de snelheid van verwerking toe, waardoor studenten sneller feedback krijgen.

Het programma zit pas in het eerste jaar, maar de resultaten zijn veelbelovend. Recente resultaten laten zien dat de tevredenheid ten aanzien van beoordeling en feedback met 7% is gestegen. Met name over de responsetijd van feedback is men tevreden.

“Wij zien universiteitsbreed een enorme toename in het online inleveren van werk. De verwachtingen van studenten over de responsetijd en kwaliteit van feedback worden gehaald, mede dankzij het gebruik van de Turnitin iPad-app. Vooral gesproken commentaar wordt zeer goed ontvangen,” aldus Steve.

De hoop is dat medewerkers, naarmate ze meer vertrouwd raken met technologie hun apparaten ook de collegezaal mee in nemen om bijvoorbeeld presentaties live te beoordelen. De volgende stap voor de universiteit is om nauwer met Turnitin samen te werken en zo de software ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

[steve_hoole_200x200:MEDIASTORE_LEAF]@336ffd7
Wij stelden iPads ter beschikking zodat docenten werk thuis, onderweg of waar dan ook konden nakijken
Steven Hoole
e-Learning Services Manager
Buckinghamshire New University, UK

Buckinghamshire New University
Wycombe, UK