Gebruik Code Similarity om Programming Plagiaat te voorkomen

In dit webinar hebben we de voordelen besproken van het gebruik van software die controleert op gelijkenis in code, wat kan dienen als hulpmiddel tegen wangedrag. Daarnaast kan het worden gebruikt om in combinatie met duidelijke instructies en feedback om de academische integriteit in studies in de Computerwetenschappen te versterken.

Computerwetenschappen worden snel een van de meest popular studies in het onderwijs. Maar, naarmate er meer en meer studenten leren coderen, staan docenten voor een steeds groter wordende uitdaging om de academische integriteit bij opdrachten in deze studies te behouden. Als de toegang tot gecontroleerde, fysieke ruimten voor programmeeropdrachten beperkt is, wat zijn de alternatieven?

In dit webinar hebben we de voordelen besproken van het gebruik van software die controleert op gelijkenis in code, wat kan dienen als hulpmiddel tegen wangedrag. Daarnaast kan het worden gebruikt om in combinatie met duidelijke instructies en feedback om de academische integriteit in studies in de Computerwetenschappen te versterken.